.
Menu

Leden van OPR

 

wie

onderwijs

geleding

Voorzitter

Frank de Ronde

Regulier onderwijs

Oudergeleding

Overige leden

Jiska van Hall
penningmeester

Speciaal (basis-) onderwijs

Personeelsgeleding

Sietske Postma

Speciaal (basis-) onderwijs

Personeelsgeleding

Anne-Marie Koster

Regulier onderwijs

Personeelsgeleding

Vacature
secretaris

Regulier onderwijs

Personeelsgeleding

Vacature 2x

Regulier onderwijs

Personeelsgeleding

Mark Folkers

Regulier onderwijs

Oudergeleding

Vacature

Regulier onderwijs

Oudergeleding

Vacature

Regulier onderwijs

Oudergeleding

Vacature

Regulier onderwijs

Oudergeleding

Vacature

Speciaal (basis-) onderwijs

Oudergeleding

terug naar boven

Organisatie

CvT

Documenten

Nieuws

Contact

  • Coördinator SWV 22.01 PO R.Schenk
  • E-mailadres:  .
  • Telefoonnnummer: 06-26634694
  • Postadres: Laak 1, 9406 HX Assen